Life coaching(egyéni)
A life coach abban segíti Önt, hogy a jelenlegi, magánéleti problémáit meg tudja oldani,
ennek eredményeképpen lelkiekben megerősödjön, eredményeket érjen el, önbizalmával
elégedett legyen, és a jövőben hatékonyan kezelje a felbukkanó akadályokat.
Felmerülő problémák, amelyekkel eddigi ügyfeleim fordultak hozzám:
- Önismeret.
- Párkapcsolati nehézségek megoldása.
- Cél kijelölése.
- Kapcsolati nehézségek megoldása.
- Elakadásokon való felülkerekedés.
- Döntéstámogatás.
- Konfliktuskezelés.
- Betegséggel való együttélés.
- Szülő-gyermek kapcsolati problémák megoldása.
- Pénzzel kapcsolatos nehézségek.
- Időgazdálkodás.
- Karriertervezés.
- Munka és magánélet egyensúlya.
A coachal folytatott beszélgetés egy kellemes hangulatú szobában történik.
A coaching során csakis Ön, illetve a coach van jelen. Tehát teljes a diszkréció.
1. Kellemes beszélgetés.
Az ön helyzetállapotának felmérése.
Cél kijelölés.
Irány kijelölés.
Mennyi idő alatt hova szeretne eljutni?
Közösen megbeszélni, hogy hány alkalomra van szüksége. (6-8, de ez igény, illetve a cél
eléréséhez szükséges idő függvénye.)
Második alkalom időpont egyeztetése.
Fontos! Egy Life coaching időtartalma 1,5 óra!

 

Csoportos Lifecoaching


Csoportos (team) kis csoportokban folyik a foglalkozás.
- A tagjai hasonló problémákkal küszködnek.
- Hasonló kérdések érdeklik őket.
- Azonos céljaik vannak.
Sokakat jól eső érzéssel tölt el, ha tanácsokat adhat, illetve kaphat másoktól. A csoport egyfajta
biztonságérzetet nyújt. Tanulhatunk másoktól és taníthatunk másokat, hiszen az a legnagyobb
tanítómester az élet. Az életet pedig mi magunk éljük.
1. Csoportban zajló foglalkozások.
2. Tesztek kitöltése, módszerek elsajátítása.
3. Olyan tudás anyag megszerzése, melyet bármikor felhasználhatunk az élet területein.
Eredmények:
- Megfelelő önismeret, önbizalom és önmenedzsment kialakítása.
- Eredményes hozzáállás, látás- és gondolkodásmód megválasztása.
- Belső harmónia, egyensúly megtalálása.
- Saját, jól működő rutinok tudatosítása.
- Megoldási és cselekvési módok bővítése, biztonsággal való alkalmazása.
- Meglévő készségek, képességek magasabb szinten való használata.
- Tudás, ismeret és tapasztalat megszerzése, mint a hatékony működés kulcsai.

 
Business coaching

- Felső- és középvezetők egyéni támogatására és fejlesztésére szolgál.
- A Kliens képessé válik a szakmai problémáinak megoldására.
- Ösztönözzük arra, hogy egyéni cselekvési terveket dolgozzon ki.
- Hozzásegíti az általa kitűzött cél(ok) eléréséhez.
Felmerülő problémák, amelyekkel eddigi ügyfeleim fordultak hozzám:
- Fejlesztés a szervezeten belül.
- Működőképes tervek elkészítéséhez való hozzájárulás.
- Közép- és felsővezetők támogatása.
- Szakmai problémák megoldása.
A coachal folytatott beszélgetés egy kellemes hangulatú szobában történik. A coaching során
csakis Ön, illetve a coach van jelen.Tehát teljes a diszkréció.
1. Kellemes beszélgetés.
Az ön helyzetállapotának felmérése.
Cél kijelölés.
Irány kijelölés.
Mennyi idő alatt hova szeretne eljutni?
Közösen megbeszélni, hogy hány alkalomra van szüksége. (6-8, de ez igény, illetve a cél
eléréséhez szükséges idő függvénye.)
Második alkalom időpont egyeztetése.
Fontos! Egy Business coaching időtartalma 1,5 óra!

Team coaching

Egy már össze szokott vagy még éppen összeszokó (munkahelyi, szervezeti) csoportban felmerülő
problémák megoldására szolgál. Ezzel együtt segíti a hatékonyabb együttműködést,
a gördülékenyebb kommunikációt. Minél nagyobb egy csoport összetartó ereje, annál hatékonyabb
a munkavégzés.
- Eredmény-orientáltság: a Team Coaching segíti a csapat céljainak tisztázását és azok
elérését.
- A csoportban már meglévő tapasztalatokra, készségekre és tehetségre épít.
- Elősegíti a közös elkötelezettség és felelősségérzet kialakulását, tartóssá válását.
- Növeli a kommunikáció hatékonyságát.
- Épít a csoportban meglévő különbözőségekre.
- Támogatja az olyan elismerésekkel és kihívásokkal teli környezet kialakítását, ahol a tagok
a legjobbat hozhatják ki magukból.
- A csoportdinamikát, mely a csapat hatékonyságának szempontjából kritikus lehet olyan
módon kezeli, hogy a csapat a lehető legnagyobb szintű teljesítményt érje el.
A vezetők többsége bizonyára már érezte vagy esetleg tapasztalta is az alkalmazottjai között
felmerülő feszültséget. Ez gyakran a munka és a hatékonyság rovására mehet. Hiszen ha
nincs meg a kellő tisztelet a másik munkája iránt, hiányzik az egyetértés, nem elég hatékony
a kommunikáció stb.
Ezekből a helyzetekből könnyen kialakulhatnak konfliktusok. A legjobb ezeket megelőzni.
Ha viszont a megelőzés már nem lehetséges, akkor minél gyorsabban megoldást kell találnunk.
A team coaching pontosan a megoldásra szolgál.
1. Előzetes beszélgetés a cégvezetővel.(Mit lát a probléma forrásának, milyen eredményt szeretne
elérni.)
2. Előzetes beszélgetés az alkalmazottak külön- külön.(Mit lát a probléma forrásának. Mivel tudná könnyíteni a szervezet munkáját. Mit szeretne elérni, hogy hatékonyabban dolgozzon.)
3. A felmérések után elküldjük, a helyezet elemzésünket.
4. Egy megbeszélt időpontban elkezdjük a Team coaching foglalkozást. (1-3nap)
5. Eredmény megbeszélése.
6. Utánkövetés