Gondolataim

Van, aki szeret, s van, aki nem ér rá.

 

Vannak nehézségek, érdemes küzdeni.

 

Van élet. Van múlt idő. Eldöntheted, hol időzöl.

 

Van előnye a veszteségnek. A tapasztalat.

 

Van szánalmasabb egy gazdag tökfilkónál? Ha ugyanaz a tökfilkó szegény.

 

Van-e különbség a jó bankár és a jó nő között? A jó nőnek nem kell feltétlenül bölcsnek, okosnak, erősnek és öregnek lennie.

 

Bolondokra senki nem tud haragudni. Van nekem haragosom?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hat színű szemüveg

A hat színű szemüveg módszere megoldást jelent az emberek különböző problémáira. Ez egy nagyon egyszerű, bárki számára érthető és elérhető módszer. A módszer hat szín segítségével segít átlátni a különböző folyamatokat és különválasztani az értelem és érzelem skáláját. A hat használandó szín: fehér, sárga, fekete, piros, zöld, kék. Mindegyik színnek külön rendeltetése van. A színek használatával különböző aspektusokból vizsgálhatunk meg egy problémát, jelenséget, de akár még egy tárgyat is.
Nézzünk egy egyszerű példát: van egy lány, aki sok mindenkinek tetszik, ők valószínűleg ugyanabból a szemszögből látják. De vannak olyanok is, akiknek egyáltalán nem tetszik, vagy egyéb fenntartásaik vannak vele kapcsolatban. Lehet mindegyiküknek más felel meg az illetőben. Van, aki racionálisan gondolkodik és a lány okossága tetszett meg neki. Másikukat a szépsége ragadta magával, nem tudott az érzelmeinek parancsolni (piros szemüveg).

A hat színű szemüveg módszerrel a használók külön tudják választani az érzelmeket a logikától, az intuíciót a rációtól, a tényeket a benyomástól. A szemüveg színei meghatározzák gondolkodásunkat. Segít „kirángatni” az embereket a megszokott gondolkodásukból, így ezzel a módszerrel inkább az együttműködés, megbeszélés irányába tudunk haladni. A különféle dolgokról, jelenségekről való gondolkodásunk szakaszokra bomlik és a szemüvegek színe és rendeltetése alapján fogalmazódnak meg bennünk a valódi gondolatok.

Alapelvek:

1.Dolgokról, jelenségekről, PR-ról való gondolkodás, velük való foglalkozás szakaszolva történik. Adott szakaszt a résztvevők mindegyike a szemüvegen keresztül szemléli és mondja el, amit „lát”.

2.A lencse színe és alakja jelentéssel bír és befolyásolja viselőjének észjárását, hozzáállását, megnyilvánulását, amit használat előtt (során) tisztázni szükséges.

3.A jelentést, az „elvárt” gondolkodásmódot a meghatározáson kívül példákkal szükséges körülírni.

4.A problémák feldolgozásában segít. Gyakran megoldás is születik. Ha nem, akkor más döntési technikával célszerű feldolgozni az eredményként adódó megnyilvánulásokat.

5.Az „elvárás” nem a megfelelést, hanem az azonos oldalról való szemlélést szolgálja.

A gyakorlat:

1.A szemüvegek sorrendjének meghatározása. A „vezérválasztás” (koordinátor).

2.A különböző szemüveges szakaszokban történt megnyilvánulások feljegyzése. Ha szükséges sorrendmódosítás.

3.Amennyiben az összegző szakasz során megoldás (döntés) született, akkor azt lejegyezni.

4.A feljegyzések feldolgozása egyéb problémamegoldó, döntéshozatali technikával.

5.Döntésmegvalósítás -------- > követés.

Az egyes szemüvegek:

Fehér színű szemüveg szerepe: tény
A fehér szemüveg a tények szimbóluma. A semlegességet jelzi. Pl.: nagyjából, néha, többnyire. Adatok, állítások, szakértői vélemények. Objektív. Nincs mellébeszélés, nincs értelmezés nincsenek ötletek. Összpontosítást igényel.

 

    Sárga színű szemüveg szerepe: előnyök
Napfény, a ragyogás és a derűlátás színe. Pozitív értékelés, optimizmus, logikus és praktikus helyzetek, álmok, remények.
A dolgok mellett szóló érvek, érvelések. Célja az eredményesség.

 

      Fekete, ill. szürke színű szemüveg szerepe: ellenvetések
Buktatók, károk. Szerepe az óvatosság.
Ez a túléléshez szükséges. Veszélyek és nehézségek elkerülése. Rámutat gyengeségünkre, melyre figyelnünk kell, félelmünket le kell győzni.

          Piros színű szemüveg szerepe: érzések
Az érzelmek és érzések színe. Ide tartoznak pl. az intuíciók, megérzések, ízlés, sejtések, félelem, ellenszenv.
Indoklás nem szükséges. Elégedettséget igényel.

        Zöld színű szemüveg szerepe: kreativitás
Kreatív gondolkodás., termékenység, növekedés, új ötletek. Új „utakat” keresünk, mindenütt.
Hogyan csinálhatnánk másképp? Másként, mint eddig. Mint mások, úgy, mint senki.
Nem mérlegelünk, nem szelektálunk. Eszement dolgokkal is foglalkozunk.

       Kék színű szemüveg szerepe: folyamat
Meder terelés, keret, alfától – omegáig, lépéssorozat, indítás, összegzés.
Kontroll, játékszabályok betartása, érvényt szerez a fegyelemnek, haladás valamilyen irányba
Szervezi és menedzseli a gondolkodást. A kék szemüveg szabja meg a gondolkodás folyamatát.