Csapatépítés

Célja a munkatársak közötti konfliktusok felszínre kerülése, amelyek a tréning során fokozatosan oldódnak, ezáltal erősödik a munkatársak közötti összetartozás. Sokkal hatékonyabban, harmonikusabban fognak együttműködni. Több oldalról ismerhetik meg egymást, új dolgokat fedezhetnek fel egymásról, ezzel is erősítve az összetartozást és a közös célok megértését.

 

Tervezett képzési idő: 2+1 nap


Képzési díj: 28.800 Ft/fő/3 nap

 

Konfliktuskezelés

 

Eredménye, hogy a résztvevők a tréning végére képesek lesznek a konfliktusos helyzetek felismerésére, saját konfliktuskezelési stílusok beazonosításra, technikák bővítésére, új nézőpont kialakítására, kooperációs stratégiák alkalmazására. Megtanulnak problémamegoldó tárgyalások levezetését.

 

Tervezett képzési idő: 2+1 nap


Képzési díj: 28.800 Ft/fő/3 nap

 

Személyes hatékonyság

 

Cél, hogy növeljük a jelenlévők személyes, interperszonális hatékonyságukat, képesek legyenek munkatársaikat, saját érdekeiket asszertívan képviselni.
Eredmény, hogy a résztvevők fejlesztik önismeretüket, elsajátítják a sikeres érdekérvényesítés gyakorlati módszereit, ezáltal eredményesebben képesek lesznek menedzselni emberim kapcsolataikat.

 

Tervezett képzési idő: 2 nap


Képzési díj: 18.800 Ft/fő/2 nap

 

Időgazdálkodás

 

Az önszervezés és önmenedzselés eszközeit kívánjuk átadni a résztvevőknek. Saját időbeosztásukon keresztül felmérik időtartalékaikat, kitűzik céljaikat és megismerik a tervezés eszközeit, hogy hatékonyabbá váljanak a munkában és a magánéletben egyaránt.

 

Tervezett képzési idő: 2 nap


Képzési díj: 18.800 Ft/fő/2 nap

 

 

 

 
Sikerorientáció

Célja a sikerorientáció teljesítménynövelő erejének megismerése, amely után képesek lesznek teljesítménymotivációs beállítottságuk felismerésére, sikerorientált attitűdjük megerősítésére, fejlesztésére, kudarckerülő beállítódásuk átváltoztatására.

 

Tervezett képzési idő: 1 nap

 

Képzési díj: 9.800 Ft/fő/nap

 

 

Érzelmi intelligencia

 

A vezetői és a szakmai sikert 90%-ban meghatározó bázis, kulcsfontosságú érzelmi kompetenciák fejlesztése. Eredménye, hogy a résztvevők képesek lesznek a saját illetve beosztottjaikban rejlő meghatározó emberi tényezők felismerésére, mozgósítására, fejlesztésére.

 

Tervezett képzési idő: 2 nap


Képzési díj: 18.800 Ft/fő/2 nap

 

Moderálás

 

A moderáció néhány egyszerű technika, amely segítségével az értekezlet könnyebben tervezhetővé, időben strukturáltabbá, hatékonyabbá, így idő és pénzkímélővé tehető.

 

Tervezett képzési idő: 1 nap


Képzési díj: 9.800 Ft/fő/nap

 

Prezentáció

 

A tréning segít, hogy készségszinten megtanítsuk, hogy kell a prezentációra felkészülni, hogy asz mitől lesz érthető, érdekes és figyelemfelkeltő. A cél a strukturált, akadálymentes információáramlás elsajátítása. Olyan eszközök, technikák megtanítása, amelynek segítségével a hallgatóság figyelme a prezentáció egész ideje alatt fenntartható.

 

Tervezett képzési idő: 2 nap


Képzési díj: 18.800 Ft/fő/2 nap

 

Kommunikáció művészete

Célja, hogy az empátiás készség fejlesztésével épüljön a kapcsolta a kollégákkal és a külső környezettel, megelőzhető legyen a konfliktus, így a munkahelyi stressz is. A metakommunikáció feltérképezése. Eredménye, hogy a résztvevők képessé válnak a kommunikációs gátak azonosítására, kezelésére, győztes helyzetek kialakítására.

 

Tervezett képzési idő: 2+1 nap


Képzési díj: 28.800 Ft/fő/3 nap

 

 

Kreatív gondolkodás

 

A Bono-féle módszer segítségével megtapasztalhatjuk, hogy egy kérdést miként gondoljuk végig különbözőféleképpen.
Gyorsabban, hosszas töprengés, vita , konfliktus nélkül jutunk el, akár egymagunkban, akár csoportban az új meglátásokhoz, az alaposan átgondolt, hosszú távon vállalható megoldásokhoz.

 

Tervezett képzési idő: 2 nap


Képzési díj: 18.800 Ft/fő/2 nap

 

Tárgyalástechnika

 

A tréningen megismertetjük a résztvevőkkel a közvetlen kommunikáció és tárgyalástechnika legfontosabb szabályszerűségeit, a megbeszélések irányítására legalkalmasabb módszereket, technikákat. Lehetőség nyílik arra, hogy megismerjék saját tárgyalási stílusuk előnyeit és hátrányait, ezeket tökéletesítsék, hogy a jövőben eredményes szakmai, üzleti megbeszéléseket folytassanak.

 

Tervezett képzési idő: 2 nap


Képzési díj: 18.800 Ft/fő/2 nap

 

Stresszkezelés

 

Cél a stressz ártalmak megismerése, a stressz szintének optimalizálása, stresszoldás gyakorlati technikáinak elsajátítása, illetve a stresszmenedzsment szerepének tudatosítása.

 

Tervezett képzési idő: 2 nap


Képzési díj: 18.800 Ft/fő/2 nap